Hoe regel je een vastgoedfinanciering?

 • Investeren in vastgoed

  Wil jij je vermogen investeren of beleggen? Neem dan contact op met 123Vastgoedfinanciering. Wij regelen in 3 stappen jouw vastgoedfinanciering. In 90% van de gevallen zijn wij wel in staat de financiering te regelen. Wij weten wat er te verkrijgen is in de markt en tegen marktconforme rentes. Indirect of direct beleggen? Je bent ervan overtuigd dat je moet gaan investeren in vastgoed. De vastgoed- en verhuurmarkt trekt aan en je ziet dit als een solide belegging. Je hebt dan de keuze om zelf onroerend goed aan te kopen als belegging, zogenaamd direct beleggen. Alle aspecten die gepaard gaan met de vastgoedbelegging zijn jouw verantwoordelijkheid. Je moet de huurders aantrekken, de huurpenningen innen, onderhoud regelen enzovoort. Hierover adviseren wij je graag. Investeren in vastgoedfondsen Je kunt er ook voor kiezen om indirect te beleggen in vastgoed door te investeren in zogeheten vastgoedfondsen, dan wel direct geld uit te lenen aan vastgoedbeleggers. In beide gevallen rendeert je belegging beter dan op de spaarrekening. 123Vastgoedfinanciering is dagelijks actief met meerdere vastgoedfinanciering vraagstukken. Onze klandizie is groot en wij kunnen jou ook in contact brengen met indirecte beleggingsvraagstukken.

  Kom je er niet uit?

  Neem dan nu contact met ons op:

  085 130 1584
  of mail je vraag naar:
  info@123vastgoedfinanciering.nl

 • Mail mij direct de whitepaper

  “Vastgoedfinanciering regelen in 3 stappen.” Download whitepaper!

 • Hoe krijg ik de beste vastgoedfinanciering?

  De beste vastgoedfinanciering is een vastgoedfinanciering waarbij de voorwaarden goed zijn. Denk hierbij aan voldoende financiële ruimte om financiers te betalen en een in verhouding lage vastgoedfinanciering ten opzichte van de waarde van het vastgoed (de loan to value, zie kennisbank). Dit uit zich in een laag risicoprofiel voor de financiële instelling. De financiële instelling stemt de voorwaarden en prijsstelling af op basis van het risicoprofiel. Bij een laag risico zullen de rentepercentages en de overige voorwaarden aanzienlijk beter zijn als bij een vastgoedfinanciering bij een hoog risico. Wat kan 123Vastgoedfinanciering voor jou betekenen? Vastgoedfinanciering regelen is door het huidige economische sentiment lastig. Banken zijn terughoudend uit de vrees voor risico’s die ze lopen en kijken strenger naar de voorwaarden die ze daarbij stellen. Op deze manier wordt het steeds lastiger voor jou en jouw bedrijf om te blijven investeren in vastgoed. Het (her)financieren van jouw beleggingsvastgoed is echter prima mogelijk wanneer je gebruikt maakt van een ervaren vastgoedfinancieringsspecialist. 123Vastgoedfinanciering zorgt er met een goede voorbereiding en een gedegen plan voor dat je aanvraag voor een vastgoedfinanciering binnen acceptabele tijdslijnen wordt gehonoreerd. Zo blijf je in staat adequaat te handelen en gaat die beoogde vastgoedaankoop niet aan je voorbij.

 • Hoe beoordeelt een financiële instelling een vastgoedfinanciering?

  De banken beoordelen vastgoedfinancieringen in grote lijnen hetzelfde. De kredietnemer(s)/debiteur(en) moeten de financieringslasten kunnen betalen en de toekomstige betaalstromen moeten bestendig zijn. Alle aspecten die van invloed zijn op de financiële positie worden afgewogen. 123Vastgoedfinanciering heeft het beoordelingskader voor jou op een rijtje gezet. De ondernemer en/of kredietnemer(s) Iets waar je niet zo snel aan denkt is de financiële sector. Heb je al ervaring in de vastgoedsector of is dit je eerste vastgoed aankoop? Jouw capaciteiten, achtergrond en leeftijd worden afgewogen. De bank vertrouwt haar vastgoedfinanciering aan jou en het vastgoed toe. De waarde van het vastgoed en de terugbetalingscapaciteit van de vastgoedfinanciering zijn mede afhankelijk van jouw capaciteiten om het vastgoed te exploiteren. Vastgoedfinancieringen worden ook nu nog afgewezen als de ondernemer niet capabel geacht wordt. Financiële positie van de kredietnemer De financiële positie is het belangrijkste aspect bij het regelen van een vastgoedfinanciering. Het gaat de bank erom dat je in staat bent en blijft om te kunnen voldoen aan de financieringsverplichtingen (rente en aflossingen). De mate waarin je in staat bent je financieringslasten te betalen, worden volledig in beeld gebracht. De bank maakt een risicoanalyse om jouw financiële remweg in kaart te brengen met als doel om de risico's te beperken. Vermogen van de kredietnemer of eigenaar De bank beoordeelt de vermogenspositie, maar waarom eigenlijk? Laten we daarom eerst even stil staan bij de definitie van vermogen. Wat is nu vermogen? Vermogen is de waarde van alle bezittingen vermindert met de waarde van alle schulden. Het bezitten van vermogen kan fungeren als financiële remweg. Bij mindere tijden kan vermogen te gelde worden gemaakt of aangewend worden als zekerheid ter overbrugging van financieel mindere tijden. Banken drukken het vermogen uit in een solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio wordt berekend door alle bezittingen te delen door het eigen vermogen. Banken gaan verschillend om met de hoogte van de solvabiliteitsratio. De één wijst een financiering af als er onvoldoende vermogen is, de ander acht het acceptabel als de betaalbaarheid van de financieringslasten voldoende is. Wat voor een (type) zekerheid wordt er aangeboden voor de bank? De bank beoordeelt altijd het type vastgoed waar een vastgoedfinanciering voor beschikbaar gesteld moet worden. De courantheid, de locatie, de verhuurbaarheid, huidige huurders maar ook het type vastgoed staan hierin centraal. Zo worden onder andere “rode horeca” objecten niet gefinancierd. Vaak moet je een taxatierapport aanleveren bij je aanvraag. Sommige banken hebben een eigen taxatieafdeling die het object beoordelen. De bank beoordeelt de hoogte van de vastgoedfinanciering en de waarde van het object, de zogeheten loan to value. Wat kan 123Vastgoedfinanciering voor jou betekenen? Het regelen van een vastgoedfinanciering is erg belangrijk en de financiële belangen zijn groot. 123Vastgoedfinanciering kan jou ondersteunen in het beoordelen van je aanvraag en de mogelijke alternatieven. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van geldverstrekkers. Zo kunnen wij op een snelle en adequate manier handelen en kijken welke bank het beste bij je past.

 • Wat is mijn slagingskans voor een vastgoedfinanciering?

  De slagingskans van een vastgoedfinanciering hangt af van het risico op de te verstrekken vastgoedfinanciering. Financiële instellingen willen natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Het default risico wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de historische en toekomstige financiële positie en de aangeboden (type) zekerheden van het commercieel vastgoed/beleggingspand/verhuurt vastgoed. De presentatie van de vastgoedfinancieringsaanvraag is ook van belang om de slagingskansen te vergroten. Financiële instellingen werken met vaste procedures en wensenlijstjes ter beoordeling van de vastgoedfinanciering. Wanneer je met de financiële instelling meedenkt, meewerkt en de aanvraag keurig verzorgd heb je een streepje voor. In de huidige markt is het goed mogelijk woningen/woningportefeuilles te financieren mits er sprake is van een solide financiële positie en een acceptabele loan to value . Het regelen van een vastgoedfinanciering voor een kantoorpand en/of bedrijfsmatig vastgoed is in de regel al een stuk moeilijker. De locatie is daarin al bepalend of een financiële instelling de vastgoedfinanciering aanvraag in behandeling wil nemen. Dit naast het beoordelingskader. Er kan gesteld worden dat de slagingskans van een vastgoedfinanciering afhangt van het risico op de te verstrekken vastgoedfinanciering, de locatie en de juiste presentatie van de aanvraag. Wat kan 123Vastgoedfinanciering voor jou betekenen? Een vastgoedfinanciering regelen is door het huidige economische sentiment erg lastig. Banken zijn voorzichtiger met het geven van goedkeuring. Ze zijn terughoudend uit de vrees voor risico’s die ze lopen en kijken strenger naar de voorwaarden die ze daarbij stellen. Het (her)financieren van beleggingsvastgoed is echter prima mogelijk als je gebruikt maakt van een ervaren vastgoedfinancieringsspecialist. 123Vastgoedfinanciering zorgt er met een goede voorbereiding en een gedegen plan voor dat je aanvraag voor een vastgoedfinanciering binnen acceptabele tijdslijnen wordt gehonoreerd.

 • Wat zijn reële vastgoedfinancieringsvoorwaarden?

  • Een vastgoedfinanciering is per definitie geen standaardproduct dus de voorwaarden verschillen per vastgoedfinancieringsaanvraag.
  • Onderstaand de belangrijkste voorwaarden. De genoemde voorwaarden dienen voldoende in balans te zijn.
  • De verhouding tussen de vastgoedfinanciering en de waarde van het vastgoed.
  • De hoogte van de vastgoedfinanciering (hoofdsom) in verhouding tot het type object
  • De eigen inbreng bij aankoop en/of verbouwing van een object
  • De aflossing op de vastgoedfinanciering
  • De looptijd van de vastgoedfinanciering
  • Het rentepercentage van de vastgoedfinanciering
  • De afsluitprovisie
  • De te stellen zekerheden
  • De voorwaarden betreffen subjectieve aspecten van een vastgoedfinanciering. Iedere financiële instelling gaat hier anders mee om. 123Vastgoedfinanciering kan jou ondersteunen bij het beoordelen van de offerte(s). Wij weten weet als geen ander wat reële voorwaarden zijn voor een vastgoedfinanciering.

 • Hoe herfinancier ik bestaand commercieel vastgoed?

  Loopt de rente van je vastgoedfinanciering binnenkort af? Het herfinancieringen van bestaand commercieel vastgoed/verhuurd vastgoed/beleggingspand werkt in de basis hetzelfde als het regelen van een nieuwe vastgoedfinanciering. Over het algemeen ontvang je één maand voor het einde van de rentevaste periode en/of het einde van de looptijd van je vastgoedfinanciering een nieuw voorstel. Hierdoor wordt het moeilijk om nog naar alternatieven te kijken. Het is dus aan te raden om zelf vroegtijdig actie te ondernemen. Wat kan 123Vastgoedfinanciering voor jou betekenen? De vastgoedfinanciering is de sleutel tot de aankoop van het vastgoed en het toekomstige rendement. 123Vastgoedfinanciering kan jou ondersteunen in het beoordelen van je vastgoedfinancieringsaanvraag en de alternatieven. Wij staan direct in contact met allerlei geldverstrekkers. Zo kunnen wij op een snelle en adequate manier handelen en kijken welke financiële instelling het beste bij je past.

 • In welke plaatsen is een vastgoedfinanciering mogelijk?

  Heb je vastgoed op het oog en vraag je je af of de financiële instelling een vastgoedfinanciering verstrekt in de betreffende plaats? Financiële instellingen willen zo min mogelijk risico lopen wanneer ze een vastgoedfinanciering verstrekken dus de locatie van het vastgoed is altijd belangrijk. Het is bepalend voor de mate van verhuurbaarheid, de waardevastheid en de courantheid. Om de risico’s te beperken verstrekken financiële instellingen liever vastgoedfinancieringen in de randstad dan daarbuiten. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. Ook buiten de randstad zijn er volop mogelijkheden. Denk aan locaties met aanwezigheid van hogescholen, universiteiten en bedrijvigheid. 123Vastgoedfinanciering heeft een overzicht gemaakt van locaties waar het goed mogelijk is vastgoedfinancieringen te verkrijgen:

  • Alkmaar
  • Almere
  • Amersfoort
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Apeldoorn
  • Arnhem
  • Badhoevedorp
  • Bergschenhoek
  • Berkel en Rodenrijs
  • Breda
  • Capelle a/d IJssel
  • Delft
  • Den Haag
  • Deventer
  • Diemen
  • Dordrecht
  • Eindhoven
  • Enschede
  • Gouda
  • Groningen
  • Haarlem
  • Hilversum
  • Hoofddorp
  • Krimpen a/d IJssel
  • Leeuwarden
  • Leiden
  • Leiderdorp
  • Leidschendam
  • Maastricht
  • Nieuwegein
  • Nijmegen
  • Oegstgeest
  • Pijnacker-Nootdorp
  • Ridderkerk
  • Rijswijk
  • Rotterdam
  • Schiedam
  • Spijkenisse
  • ’s Hertogenbosch
  • Tilburg
  • Utrecht
  • Vlaardingen
  • Voorburg
  • Zaanstad
  • Zeist
  • Zoetermeer
  • Zwolle
  Mocht jouw stad er niet bij staan, dan wil dit niet per definitie zeggen dat een vastgoedfinanciering niet te regelen is.

 • Wat zijn de normen voor het regelen van een vastgoedfinanciering?

  123Vastgoedfinanciering heeft voor jou de normen van een vastgoedfinanciering op een rijtje gezet. De volgende normen worden in grote lijnen gehanteerd door de financiële instellingen. Eigen inbreng bij een vastgoedfinanciering Voor de crisis was eigen inbreng minder belangrijk. Het verkrijgen van een vastgoedfinanciering die de volledige aankoop financierde werd gewoon verstrekt. De waardeontwikkeling van het vastgoed kende een opgaande lijn. Aflossen was daarom minder belangrijk. Door de prijsstijgingen werd de positie van de financiële instelling automatisch beter. Deze tijd is onder andere door het huidige economische klimaat, de waardedalingen in de vastgoedsector en het veranderende retaillandschap voorbij. Tegenwoordig is het noodzakelijk te voorzien in een eigen inbreng voor het verkrijgen van een vastgoedfinanciering. In de regel bedraagt de minimale eigen inbreng 30% van de waarde in verhuurde staat. Je kunt dus ongeveer 70% gefinancierd krijgen op het vastgoed in verhuurde staat. De eigen inbreng wordt afgewogen op het type vastgoed wat gefinancierd moet worden. Voor een studentenwoning is bijvoorbeeld een hogere eigen inbreng noodzakelijk. Het gebruik maken van overwaarde op ander vastgoed kan in sommige gevallen ook gezien worden als eigen inbreng. De looptijd van een vastgoedfinanciering De theoretische looptijd van een vastgoedfinanciering hangt af van het type vastgoed. De theoretische looptijd is een afgeleide van het aflossingsniveau. Een bedrijfspand wordt in de regel gefinancierd met een theoretische looptijd van 25 jaar. Een aflossing van 4%. Echter committeert de financiële instelling zich in de regel niet voor een periode van 25 jaar aan de financiering. In de regel bedraagt de looptijd van een vastgoedfinanciering tussen de 5 en 10 jaar. De looptijd van de vastgoedfinanciering is dan anders dan de theoretische looptijd van de vastgoedfinanciering. De financiële instelling committeert zich voor een kortere looptijd zodat het minder vermogen hoeft aan te houden voor de desbetreffende vastgoedfinanciering. Hierdoor is de kostenbelading op de vastgoedfinanciering voor de financiële instelling lager. Daarnaast is de risicoperiode vele malen korter voor de financiële instelling. Hoe hoog is de rente van een vastgoedfinanciering? Een vastgoedfinanciering is anders dan een woningfinanciering. De rente die je moet betalen op een vastgoedfinanciering is hoger dan de rente op je eigen woning. Enkele banken hanteren verschillende prijsstellingen. De huidige rente bij vastgoedfinancieringen ligt tussen de 3% en 4,5%, afhankelijk van de bank en de renteperiode. Aflossingsvrije vastgoedfinancieringen Voor de crisis was het gebruikelijk om een aflossingsvrije financiering te krijgen, zowel bij woningfinancieringen als bij commercieel vastgoedfinancieringen. Deze tijd is onder andere door het huidige economische klimaat, de waardedalingen in de vastgoedsector en het veranderende retaillandschap voorbij. Nieuwe aflossingsvrije vastgoedfinancieringen worden in de regel niet aangeboden. Na een periode van aflossing, wanneer de financiële instelling voldoende comfort behaalt uit de uitstaande lening ten opzichte van de waarde, de zogeheten loan to value, zijn er in sommige gevallen wel mogelijkheden tot verkrijging van een aflossingsvrije vastgoedfinanciering. Hoeveel moet ik aflossen op een vastgoedfinanciering? De hoogte van de aflossing op de vastgoedfinanciering hangt onder andere af van hoogte van de vastgoedfinanciering ten opzichte van de waarde van het vastgoed (de loan to value), het type vastgoed en de financiële positie van de kredietnemer. In de regel bedraagt de aflossing op een vastgoedfinanciering tussen de 1,5% – 5%. Is de vastgoed aankoop transparant? Financiële instellingen dienen na te gaan of een vastgoedtransactie voldoende transparant plaatsvindt. Dit zijn financiële instellingen verplicht uit hoogte van de Wet Financiële Dienstverlening. ABC-transacties, de aankoopprijs en de herkomst van het vastgoed staan hierin centraal.  

Ben je goed geholpen?

Wat fijn om te horen dat je tevreden bent! Wat jammer dat je ontevreden bent!

Schrijf je nu in!