Commercieel vastgoed

Onder commercieel vastgoed verstaan we de aankoop en verkoop van bedrijfsobjecten, woonhuizen en andere gebouwen die geen eigen gebruik als einddoel hebben. Het commercieel vastgoed wordt verhuurd of doorverkocht.

Bruto aanvangsrendement (BAR)

Het bruto aanvangsrendement (BAR) is een begrip wat veel wordt gebruikt in de vastgoedmarkt om de (markt) waarde en de kwaliteit van een (koop) object uit te drukken. Het bruto aanvangsrendement is een berekening die in procenten uitgedrukt wordt en de berekening is als volgt:

Bruto aanvangsrendement = de huuropbrengst in het eerste jaar van de exploitatie / de totale investering (inclusief aankoopkosten)

Netto aanvangsrendement (NAR)

Het netto aanvangsrendement (NAR) is een begrip dat veel wordt gebruikt in de vastgoedmarkt om de (markt) waarde en de kwaliteit van een (koop) object uit te drukken. Het netto aanvangsrendement is een berekening die in procenten uitgedrukt wordt en de berekening is als volgt:

Netto aanvangsrendement =    bruto huuropbrengsten – exploitatielast / de totale investeringssom (inclusief aankoopkosten)

Loan to Value

De loan to value, afgekort LTV,  is een begrip die veel wordt gehanteerd in de vastgoedmarkt. Het is een kengetal dat procentueel de hoogte van de lening weergeeft ten opzichte van de waarde van het onderpand, bijvoorbeeld het commercieel vastgoed / verhuurt vastgoed / beleggingspand. Bij een LTV van 100% is de vastgoedfinanciering even hoog als de waarde van het commercieel vastgoed / verhuurt vastgoed / beleggingspand

Vastgoedfinanciering commercieel vastgoed

Een vastgoedfinanciering voor commercieel vastgoed heeft als doel een aankoop van een bedrijfsobject, woonhuis en andere gebouwen die geen eigen gebruik als einddoel heeft te financieren. Het aan te kopen commercieel vastgoed wordt verhuurd aan derden.

De vastgoedfinanciering voor commercieel vastgoed heeft andere producteigenschappen dan een eigen woninghypotheek of een bedrijfsfinanciering.

Marktwaarde

De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld (IVSC, 2007). Bij de marktwaarde wordt geen rekening gehouden met hypotheken, schuldbekentenissen of andere dergelijke lasten die op het object rusten (RICS, 2010).

Executiewaarde

De executiewaarde is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik door de meestbiedende potentiële koper zou zijn besteed.

De meeste financiële instellingen wensen de executiewaarde niet meer te ontvangen. Dit omdat een aantal essentiële elementen uit het Marktwaarde begrip ontbreken en het de marktwaardebasis ontzegt.

Hefboomwerking

De hefboomwerking houdt in dat er wordt belegd met geleend geld waarbij de opbrengst van de belegging hoger is dan de financieringsrente.

Er wordt bijvoorbeeld belegd in commercieel vastgoed met meer geleend geld dan eigen geld omdat de opbrengst op de belegging hoger is dan de financieringsrente.