Hoe kan ik mijn rendement verbeteren?

 • Hoe kan ik mijn financieringslasten verlagen?

  De financieringslasten van de vastgoedfinanciering wegen over het algemeen zwaar in de totale exploitatie van commercieel vastgoed. Wat kun je doen om je financieringslasten te verlagen? Het beleggen in commercieel vastgoed/verhuurd vastgoed/beleggingspand is erg kapitaalsintensief. Door de kapitaalintensiteit worden aankopen veelal medegefinancierd met vreemd vermogen. Vreemd vermogen van financiële instellingen, particulieren of private equity. Er zijn een aantal mogelijkheden om je financieringslasten te verlagen. Vastgoedfinanciering oversluiten De rentestanden zijn momenteel historisch laag. Het kan erg interessant zijn om bestaande financieringen over te sluiten tegen de huidige lage rente. Eventueel verschuldigde vergoedingsrente/boeterente is vaak terug te verdienen met het behaalde rentevoordeel. Verlaging van de aflossingen Financiële instellingen hanteren verschillende regels in hoogte van aflossingen op de vastgoed- en beleggingsfinanciering. Ook dit kan een besparing zijn in je cash uitgaven. Lagere aflossingen bieden meer ruimte om de vrij gekomen middelen opnieuw te investeren. Aflossen op de vastgoedfinanciering Heb je liquiditeiten over en geen investeringsplannen? Met de huidige lage rentevergoeding op spaartegoeden is het raadzaam extra af te lossen op de vastgoedfinanciering. Het voordeel is aanzienlijk daar er nagenoeg geen rendement behaald wordt met spaarsaldi. Verkopen non core commercieel vastgoed/verhuurt vastgoed/beleggingspand Je kunt je financieringslasten verlagen door non-core vastgoed te verkopen. Dit moeten dan wel objecten zijn waarvan het rendement onvoldoende is. Door het afstoten van non-core vastgoed verlaag je de financieringslasten en de eventueel vrijgekomen middelen kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in combinatie met een vastgoedfinanciering voorzien van de huidige lage rente! Let wel, dit is een ingrijpende maatregel. Financieel inzicht is noodzakelijk! Laat je in dit scenario altijd goed adviseren. Wat kan 123Vastgoedfinanciering voor jou betekenen? 123Vastgoedfinanciering kan je huidige vastgoedfinanciering en je vastgoed (portefeuille) beoordelen op de mogelijkheden om besparingen te realiseren. Neem contact op met onze specialisten.

  Kom je er niet uit?

  Neem dan nu contact met ons op:

  085 130 1584
  of mail je vraag naar:
  info@123vastgoedfinanciering.nl

 • Is het wisselen van huurders interessant?

  Je hebt je verhuurportefeuille in control, is het nu raadzaam om eens in de zoveel tijd aan te sturen op een huurderswisseling? Het rendement op commercieel vastgoed/verhuurd vastgoed/beleggingspand wordt bij aanvang bepaald op basis van de marktontwikkeling en de huurders situatie op dat moment. Een wisseling van huurders eens in de twee/drie jaar kan erg interessant zijn. Bij wisseling van huurders kan verhuurd worden tegen de dan geldende markttarieven. Eventuele marktstijgingen kunnen dan direct worden verzilverd. Bij bedrijfsruimte zijn de contracten in de regel langer. De impact is dan ook vele malen groter. Zowel in positieve zin (huurverhoging) als in negatieve zin (leegstand).

 • Hoe beoordeel ik de potentiele huurder?

  De financiële gegoedheid van (potentiële) huurders kan getoetst worden met verschillende openbare- en niet openbare bronnen. Tegenwoordig is er onder andere met Google, Facebook en Instagram heel gemakkelijk een beeld te verkrijgen. Deze informatie kan waardevol zijn voor de beoordeling van de huurder. Om de betalingscapaciteit van een particuliere huurder in beeld te brengen kan de aangifte inkomstenbelasting van bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar worden opgevraagd en een recente loonstrook. Met deze informatie kan snel een oordeel gegeven worden of de huurder in staat is zijn huur te betalen. De betalingscapaciteit van een bedrijf en/of stichting kan in beeld worden gebracht door het opvragen van de jaarcijfers. Indien de huurder deze informatie niet prijs wil geven kan er gebruik worden gemaakt van company info en het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Cijfers van rechtspersonen zijn op te vragen. Cijfers van persoonlijke ondernemingen, onder andere eenmanszaken/vennootschappen onder firma/maatschappen, zijn niet openbaar. Persoonlijke ondernemingen hebben geen deponeringsplicht. In het geval van een startende ondernemer is het raadzaam zijn bedrijfsplan te bespreken om een gevoel te krijgen bij de betalingscapaciteit, is het aannemelijk dat de business succesvol wordt? Neem contact op 123Vastgoedfinanciering weet als geen ander financiële analyses te maken en weet waar je als belegger op moet letten. Resulterend in een duidelijk oordeel over de financiële gegoedheid van uw (potentiële) huurders. 123Vastgoedfinanciering kan helpen om je huurder(s) te controleren.

 • Mail mij direct de whitepaper

  “Vastgoedfinanciering regelen in 3 stappen.” Download whitepaper!

 • Hoe kan ik mijn leegstand verminderen?

  Leegstand is een nachtmerrie voor elke vastgoedbelegger. In de tijd dat het pand leeg staat zullen de vaste kosten gewoon betaald moeten worden, maar worden er geen huurinkomsten gegenereerd. Daarnaast kan leegstand andere negatieve gevolgen hebben zoals kraken, verwaarlozing, en een negatieve invloed op het imago van de gehele wijk. Om de kans op leegstand te verminderen geeft 123Vastgoedfinanciering een aantal tips & tricks om het leegstandsrisico te minimaliseren:

  • Zorg voor een marktconforme huurprijs.
  • Wie is mijn (toekomstige) huurder, is de betalingscapaciteit voldoende?
  • Is er voldoende vraag naar het type commercieel vastgoed dat je aanbiedt? De kans op leegstand voor een studentenkamer in een studentenstad is vele malen lager als een bedrijfspand op een verlaten industrieterrein.
  • Wat is de binding van de (potentiële) huurder met uw object. Verhuur je één van de honderd gelijkwaardige objecten in de regio of bied je een maatwerkoplossing?
  • Hoe is de alternatieve aanwendbaarheid? Is uw commercieel vastgoed/verhuurt vastgoed/beleggingspand object geschikt voor één type huurder of is het voor meerdere type huurders te gebruiken.

 • Moet ik inclusief/exclusief bijkomende kosten verhuren?

  In een huurcontract worden onder andere afspraken gemaakt over de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten), de wijze van betaling, de hoogte van de borg, de datum van ingang van het huurcontract de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd en afspraken over de onderhoudsverplichtingen. Verwoord dergelijke afspraken duidelijk in het huurcontract. Dit voorkomt achteraf veel discussie. Het advies van 123Vastgoedfinanciering: wees transparant, bespreek de kosten en leg de afspraken contractueel vast.

 • Hoe bepaal je de juiste huurprijs?

  De huurprijs van een zelfstandige- en onzelfstandige woonruimte is te bepalen door gebruik te maken van het woningwaarderingsstelsel/puntensysteem. De juiste huurprijs is een huurprijs die voldoet aan het woningwaarderingsstelsel/puntensysteem (bij woonruimte) en waarbij de kans op (langdurige) leegstand zo beperkt mogelijk is zonder het rendement uit het oog te verliezen. Het bepalen van de huurprijs voor overige niet woonruimte is niet gebonden en vastgelegd bij wet. Hier geldt het principe van vraag en aanbod. Om de juiste huurprijs te bepalen is het noodzakelijk onderzoek te doen naar vergelijkbare objecten in de regio. In de kern gaat het bij het bepalen van de juiste huurprijs om de marktwerking van vraag en aanbod. Een verhuurmakelaar kan een goede adviseur zijn voor het bepalen van de juiste markthuur. Een verhuurmakelaar kent de markt goed en weet wat er mogelijk is.

Ben je goed geholpen?

Wat fijn om te horen dat je tevreden bent! Wat jammer dat je ontevreden bent!

Schrijf je nu in!