Nieuw ROZ-model voor woonruimte

12/05

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit model was nodig nadat het Europese Hof van Justitie in 2013 had geoordeeld dat een belangrijke boetebepaling in het model oneerlijk is en daarom niet gold. Daarnaast maakte de invoering van de wet doorstroming huurmarkt per 1 juli 2016 aanpassingen noodzakelijk.

Looptijd huurovereenkomst

Met de invoering van de wet doorstroming huurmarkt is tijdelijke verhuur van woonruimte makkelijker geworden. Kortweg is het voor particuliere verhuurders mogelijk zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar te verhuren zonder dat aan de zware vereisten voor opzegging van huur van woonruimte moet worden voldaan. Het einde van de huurovereenkomst moet wel worden aangezegd.

Viertal opties

Het model biedt voor de looptijd een viertal opties. Het gaat om verhuur voor bepaalde of onbepaalde tijd met, of zonder een minimumduur. Afhankelijk van de gemaakte keuze kan de huurder de huurovereenkomst wel voortijdig beëindigen en gelden voor de verhuurder wel of niet de zware vereisten voor opzegging van huur van woonruimte. Optie twee van de model huurovereenkomst redigeert een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur van twaalf maanden.

Andere aanpassingen

In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder een waarborgsom moet betalen. In het 2003-model ontbrak deze bepaling. Het model bevat geen bepaling dat indien de huurprijs met meer dan tien procent is gestegen de huurder een aanvullende waarborgsom moet storten. De huurprijsindexatieclausule van het model maakt een onderscheid tussen woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs en een niet-geliberaliseerde huurprijs. Nieuw is dat de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte de mogelijkheid biedt te indexeren met de prijsindex plus een vaste opslag.

Algemene Bepalingen

De algemene bepalingen zijn ook logischer ingedeeld. In 2003 stonden de verplichtingen van de huurder bij aanvang en bij het einde van de huur in dezelfde bepaling. De AB bevatten nu een afzonderlijke bepaling over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur en bij oplevering. Het verbod van onderverhuur is uitgebreid met ingebruikgeving.

Conclusie

Het nieuwe model is een verbetering ten opzichte van het oude model. De Algemene Bepalingen zijn logischer ingedeeld en hebben rechtspraak sinds de introductie van het vorige model verwerkt. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met onze specialisten. Wij staan je graag te woord en geven je graag uitleg.

Ben je goed geholpen?

Wat fijn om te horen dat je tevreden bent! Wat jammer dat je ontevreden bent!

Schrijf je nu in!