Het regelen van een vastgoedfinanciering en de slagingskans daarvan hangt van veel zaken af. In de kennisbank “Hoe beoordeeld een financiële instelling een vastgoedfinanciering?” in “Wat zijn de normen van een vastgoedfinanciering?” wordt ingegaan op de normen die financiële instellingen hanteren bij het regelen van een vastgoedfinanciering.

De slagingskans van een vastgoedfinanciering hangt af van het risico op de te verstrekken vastgoedfinanciering. Financiële instellingen hebben als doel vastgoedfinancieringen te verstrekken met een zo laag mogelijk risico. Een financiële instelling wil het zogeheten default risico beperken. Dit betreft het risico dat u als klant niet meer in staat bent de financieringslasten te betalen. Het default risico wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de historische en toekomstige financiële positie en de aangeboden (type) zekerheden van het commercieel vastgoed / beleggingspand / verhuurt vastgoed. In de kennisbank bij “Hoe beoordeeld een financiële instelling een vastgoedfinanciering?” en “Wat zijn de normen voor het regelen van een vastgoedfinanciering?” worden het beoordelingskader en de normen nader toegelicht.

De presentatie van de vastgoedfinancieringsaanvraag is tevens van belang om de slagingskansen te vergroten. Financiële instellingen werken met vaste procedures en wensenlijstjes ter beoordeling van de vastgoedfinanciering. Wanneer u met de financiële instelling meedenkt, meewerkt en de aanvraag keurig verzorgd heeft u een streepje. Wanneer u een aanvraag indient met een laag risicoprofiel voor de financiële instelling vergroot u uw kansen. Dient u een aanvraag in met een hoog (speculatief) risico is uw slagingskans aanzienlijk lager.

In de huidige markt is het goed mogelijk woningen/woningportefeuilles te financieren mits er sprake is van een solide financiële positie en een acceptabele loan to value . Het regelen van een vastgoedfinanciering voor een kantoorpand en/of bedrijfsmatig vastgoed is in de regel al een stuk moeilijker. De locatie is daarin al bepalend of een financiële instelling de vastgoedfinanciering aanvraag in behandeling wil nemen. Dit naast het beoordelingskader.

Resumerend kan er gesteld worden dat de slagingskans van een vastgoedfinanciering af hangt van het risico op de te verstrekken vastgoedfinanciering, de locatie en de juiste presentatie van de vastgoedfinancieringsaanvraag.

Wat kan 123vastgoedfinanciering voor u betekenen?

Vastgoedfinanciering regelen is door het huidige economische sentiment erg lastig. Banken zijn voorzichtiger met het geven van goedkeuring voor financieringsaanvragen. Ze zijn terughoudend uit de vrees voor risico’s die ze lopen en kijken strenger naar de voorwaarden die ze daarbij stellen. Op deze wijze wordt het steeds lastiger voor u en uw bedrijf om te blijven investeren in vastgoed.

Het (her)financieren van uw beleggingsvastgoed is echter prima mogelijk als u gebruikt maakt van een ervaren vastgoed financieringsspecialist. 123Vastgoedfinanciering zorgt er met een goede voorbereiding en een gedegen plan voor dat uw aanvraag voor een vastgoedfinanciering binnen acceptabele tijdslijnen wordt gehonoreerd. Zo blijft u in staat adequaat te handelen en gaat die beoogde vastgoedaankoop niet aan u voorbij.

Neem contact op

Wilt u meer weten over 123Vastgoedfinanciering? Of heeft u vragen en/of opmerkingen hoe u uw slagingskansen kan vergroten bij het verkrijgen van een vastgoedfinanciering? Neemt u dan contact op met onze specialisten.