Het is bij wet geregeld wat een geldige reden is om een huurcontract op te zeggen. Hieronder de belangrijkste wettelijk geldige redenen om een huurcontract op te zeggen.

Wanprestatie door betalingsachterstand of overlast

Onder wanprestatie wordt verstaan het niet, onjuist of te laat nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst. Dit niet-nakomen moet wel toerekenbaar zijn aan de contractspartij. In het Burgerlijk Wetboek wordt de term “toerekenbare tekortkoming in de nakoming” gebuikt in plaats van de term wanprestatie.

Als een huurder zich niet als een goede huurder gedraagt is er sprake van een wanprestatie. U kunt uw huurder hierop aanspreken wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een betalingsachterstand of omdat er sprake is van ernstige (bewijsbare) overlast.

De ontbinding van het huurcontract kan direct bij de rechter worden geëist. Wanneer de rechter u in het gelijk stelt kan de rechter de huurder maximaal 1 maand de tijd geven om de achterstallige huur te betalen.

U als verhuurder heeft de woonruimte dringend zelf nodig

De huur kan worden opgezegd als u, als verhuurder, de woonruimte zelf wil gebruiken. Er gelden hiervoor wel een aantal voorwaarden:

  • Het eigen gebruik houdt in deze in: zelf bewonen, het slopen van de woning dan wel renovatie van de woning.
  • Het verhuurdersbelang in deze moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder.
  • Het verkrijgen van een passende vervangende woonruimte kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn.

Er moet een verhuiskostenvergoeding vergoed worden aan de huurder als de huur wordt beëindigd voor het slopen of renovatie van de woning.

Voorstel voor een nieuw huurcontract

Wilt u uw verhuurt vastgoed / woonruimte renoveren om bijvoorbeeld een energiebesparing te realiseren maar lukt het u niet om overeenstemming te bereiken over een (redelijk & billijk) aangeboden huurcontract? Let op, de huurprijs of servicekosten, mogen in deze niet worden aangepast.

U staat in uw recht om dit juridisch aan te vechten. Indien de rechter van mening is dat het nieuw aangeboden huurcontract redelijk en billijk is krijgt de huurder maximaal 1 maand de tijd om het voorstel alsnog te accepteren.

Geldend bestemmingsplan

De huur mag opgezegd worden als op de plaats van de woning een nieuw gebouw/woning/complex neergezet kan worden dat past binnen het bestemmingsplan.

Realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn. Er is dan een verhuiskostenvergoeding verschuldigd.

Het beleggingspand/ verhuurde woonruimte wordt verkocht, nieuwe eigenaar maar het huurcontract loopt door

Als nieuwe eigenaar van een beleggingspand/ verhuurde woonruimte bent u gebonden aan de wettelijke regels voor opzegging. Als nieuwe eigenaar moet u ook de huur opzeggen als u de huur wil beëindigen. Het bestaande huurcontract wordt automatisch voorgezet.

Indien u als verhuurder het vastgoed zelf wil gebruiken (dwingend eigen gebruik) kan dit niet meteen. Het vastgoed kan pas na drie jaar voor eigen gebruik worden opgeëist. Dit nadat u schriftelijk heeft gemeld dat u de nieuwe eigenaar bent geworden en het huurcontract wil beëindigen voor dringend eigen gebruik.

Opzeggen huur bij tussenhuur, zogeheten diplomatenclausule

U kunt uw verhuurt vastgoed / verhuurde woonruimte tijdelijk verhuren als u een diplomatenclausule opneemt, ook wel het ontruimingsbeding genoemd. Voorwaarde is wel dat u zelf eerst in de woning heeft gewoond en wil terug keren na afloop van de huurperiode. Ook moet in het huurcontract staan dat u na afloop van de huurperiode de woning ontruimt.

Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. De huurder is de eerste bewoner. U als verhuurder dient na afloop van de huurperiode wel zelf in de woning te gaan wonen om aanspraak te maken op deze clausule.

Huur opzeggen bij hospitakamer

Verhuurt u een kamer in uw eigen woning? Dan is er sprake van een hospitakamer. De huur mag zonder opgave van reden in de eerste 9 maanden worden opgezegd. Dit is de proeftijd. Er geldt wel een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Na deze proeftijd gelden de normale huurbeschermingsregels.

Tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd, hoe kun je de huur opzeggen?

Heeft u een contract voor bepaalde tijd afgesloten met een huurder? Maximaal 2 jaar bij een zelfstandige woning of maximaal 5 jaar bij een onzelfstandige woning? De huur eindigt dan automatisch bij afloop van het huurcontract. Dit houdt niet in dat u niets hoeft te doen. U moet het beëindigen van het huurcontract minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor afloop van de huurperiode wel schriftelijk bevestigen.

Verhuurt op basis van de Leegstandswet, hoe kun je de huur opzeggen?

Bij verhuur onder de leegstandswet bent u gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet de huurperiode minimaal 6 maanden bedragen, er is sprake van een opzegtermijn van minimaal 2 maanden bij een te koop staande huurwoning (andere gevallen minimaal 3 maanden). De huur eindigt automatisch wanneer de leegstandswetvergunning eindigt. Meer informatie zie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-een-vergunning-aan-om-mijn-leegstaande-woonruimte-tijdelijk-te-verhuren )

Verhuurde woonboot, winkelwoning, dienstwoning of recreatiewoning

Heeft u een woonboot, winkelwoning, dienstwoning of recreatiewoning verhuurt? Hiervoor gelden geen wettelijke opzegtermijnen.

Op de site van rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden over de verhuur van woningen. Zie hiervoor  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord

Neem contact op

Wilt u meer weten over 123Vastgoedfinanciering? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met onze specialisten.