Bent u voornemens commercieel vastgoed / verhuurt vastgoed / vastgoed aan te kopen met de intentie deze binnen een periode van 2 jaar te verkopen? Dan kan een uitpondfinanciering een passende financiering voor u zijn.

Een uitpondfinanciering is een financiering die wordt verstrekt op verhuurde appartementen en/of (eengezins) woningen waarbij de eigenaar de intentie heeft de wooneenheden te verkopen aan de huidige huurders dan wel bij leegstand aan derden. In de regel is de hoogte van een uitpondfinanciering hoger als een beleggersfinanciering daar een waarde van het vastgoed vrij en leeg hoger is dan in verhuurde staat.

Doordat er veelal sprake is van een hogere financiering is er vaak sprake van een beperktere betaalbaarheid van een genormaliseerde aflossing kijkende naar de hoogte van de uitpondfinanciering. De financiële instelling zal altijd scenario’s maken waarbij de hoogte van de financiering ten opzichte van de waarde van het onderpand (Loan to Value), de risicoafbouw zijnde standaard aflossingen, mogelijke aflossing bij verkoop en de betaalbaarheid van de financieringslasten worden afgewogen om een passend risicoprofiel te verkrijgen.