Bent u voornemens om een object aan te kopen met als doel deze te gaan splitsen en uiteindelijk te verkopen? Een splitsingsfinanciering is dan een passende financiering voor u.

Een splitsingsfinanciering is een financiering die wordt verstrekt ter financiering van een van een herontwikkeling en/of verbouwing met als doel het splitsen van een object(en) in (meerdere) appartementsrechten. De looptijd van een splitsingsfinanciering is in de regel gelijk aan de verwachte doorlooptijd van de realisatie.

Het verkrijgen van een splitsingsfinanciering is in de regel goed mogelijk. Er dient een haalbaarheidsplan aan ten grondslag te liggen. Daarnaast geniet het de voorkeur dat u ervaring heeft met dergelijke projecten.