123vastgoedfinanciering krijgt veel vragen over het regelen van een zakelijk hypotheek. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van een zakelijke hypotheek.

Bedrijfspand kopen met zakelijke hypotheek

Een zakelijke hypotheek sluit u af als u een bedrijfspand wilt kopen. In vergelijking met een hypotheek voor een woning zijn er wel wat verschillen. Zo moet de zakelijke hypotheek in de regel met een lineaire lening in twintig tot vijfentwintig jaar worden afgelost. Voor een woonhuis is dit dertig jaar. Belangrijke reden hiervoor is dat bedrijfspanden door het intensieve gebruik eerder worden afgeschreven. Niet alle banken eisen een lineaire aflossing; bij sommige geldverstrekkers bestaat de mogelijkheid een deel of geheel niet af te lossen, zogeheten aflossingsvrije hypotheken.

De afgelopen jaren hebben veel banken hun voorwaarden flink aangescherpt. Zo hanteert een aantal banken het beleid om een bedrijfspand voor maximaal 60 procent te financieren. Het overige bedrag moet door de ondernemer zelf worden bijeengebracht. 123Vastgoedfinanciering kent de weg, de regels en de juiste partijen in deze markt om een zakelijke hypotheek voor u te arrangeren.

Hogere rente zakelijke hypotheek

Zakelijke hypotheken welke worden verstrekt voor register goederen, niet zijnde eigen woning. De zakelijk hypotheekrente verschilt met die van woningen. Dit heeft te maken met de samenstelling van de debiteurenopslag, die bij een zakelijke rente anders is samengesteld dan bij een particuliere hypotheek. De bank beoordeelt of een ondernemer kan voldoen aan de betaalverplichtingen. De geldverstrekker kijkt hiervoor naar de kennis en ervaring van de ondernemer, het aantal jaren dat het bedrijf bestaat en wat de financiële buffer is. Het type vastgoed wat gefinancierd wordt en de loan to value (schuld verhouding ten opzichte van de waarde) weegt zwaar in de debiteurenopslag. Deze beoordeling resulteert in een debiteurenopslag op de rente.

Een hypotheek op de eigen woning mag doorgaans 20% boetevrij worden afgelost. In tegenstelling tot een hypotheek voor een woning, mag op een zakelijke hypotheek onder stringente voorwaarden boetevrij worden afgelost. Boetevrij aflossen mag veelal wanneer de verkoop van het bedrijfspand het gevolg is van het stoppen van het bedrijf, een wijziging in de bedrijfsvorm of het samenwerkingsverband. Bent u uit uw jasje gegroeid en wilt u naar een groter bedrijfspand? Dan is de kans veel groter dat u boeterente moet betalen als de hypotheek nog loopt. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.