U heeft huurders nodig om rendement te maken. Het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat tussen u en de huurder. Waar moet u dan op letten? 123vastgoedfinanciering heeft een opsomming gemaakt van de belangrijkste aspecten omtrent de huurbeschermingswet.

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. De verhuurder mag het huurcontract alleen met een wettelijk geldige reden schriftelijk ontbinden of wanneer de huurder akkoord is gegaan met de opzegging zonder wettelijk geldige reden. In de kennisbank wordt bij “wat is een wettelijk geldige reden om het huurcontract te ontbinden” een nadere toelichting gegeven over wettelijk geldige redenen om het huurcontract te ontbinden.

Wie heeft er recht op huurbescherming?

  • Bewoners van zelfstandige dan wel onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) hebben recht op huurbescherming.
  • Bewoners met een geliberaliseerd huurcontract.
  • Medehuurders, onderhuurders en medebewoners
  • Er gelden speciale regels voor hospitakamers, studenten en voor tijdelijke verhuur. De verhuurder kan dan soms makkelijk opzeggen. Zie hierover in de kennisbank bij “wat is een wettelijk geldige reden om het huurcontract te ontbinden” voor meer informatie.
  • Huurders die huren zonder schriftelijk huurcontract, maar wel met mondeling gemaakte afspraken, hebben ook recht op huurscherming. Hoewel mondelinge overeenkomsten in beginsel rechtsgeldig zijn, is het niet altijd eenvoudig om een mondelinge overeenkomst (gerechtelijk) af te dwingen. In een procedure gaat het er niet om wie er gelijk heeft, maar wie zijn gelijk kan bewijzen. Uitgangspunt bij de bewijslastverdeling is het adagium: “wie stelt, moet bewijzen”.
  • Sinds enige tijd ontvangen mensen met een lichte zorgindicatie geen zorgovereenkomst (AWBZ) meer. Verzorgingstehuizen verhuren toch soms een appartement of kamer aan deze groep bewoners om leegstand tegen te gaan. In dergelijke gevallen is er sprake van een gewone huursituatie en heeft de bewoner recht op huurbescherming.

Wie heeft er geen recht op huurbescherming?

Huurders van een woonboot, winkelwoning, dienstwoning, recreatiewoning of kamer in een verzorgingstehuis, hebben geen recht op huurbescherming.

Als de bewoner alleen een zorgovereenkomst (AWBZ) heeft met het verzorgingstehuis, is er geen sprake van een huursituatie en heeft de bewoner geen huurbescherming.

Neem contact op

Wilt u meer weten over 123Vastgoedfinanciering? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met onze specialisten voor een toelichting.