Om het commercieel vastgoed / verhuurt vastgoed / beleggingspand aan te kopen moet er een vastgoedfinanciering geregeld worden. Maar hoe beoordeeld een bank nu een vastgoedfinancieringsaanvraag?

De banken beoordelen vastgoedfinancieringen in grote lijnen hetzelfde. De kredietnemer(s) / debiteur(en) moeten de financieringslasten kunnen betalen en de toekomstige betaalstromen moeten bestendig zijn. Alle aspecten die van invloed zijn op de financiële positie worden afgewogen en gerelateerd aan de vastgoedfinanciering die afgesloten moet worden. 123vastgoedfinanciering heeft het beoordelingskader voor u op een rijtje gezet. Zo weet u ook hoe een bank denkt en handelt.

De ondernemer en/of kredietnemer(s)

Iets waar u niet zo snel aan denkt, maar ontzettend belangrijk is in de financiële sector.

Alles valt en staat bij u als ondernemer en/of vastgoedbelegger. Heeft u al ervaring in de vastgoedsector of is dit uw eerste vastgoed aankoop? Uw capaciteiten, achtergrond en leeftijd worden afgewogen. De bank vertrouwd haar vastgoedfinanciering aan u en het vastgoed toe. De waarde van het vastgoed en de terugbetalingscapaciteit van de vastgoedfinanciering zijn mede afhankelijk van uw capaciteiten om het vastgoed te exploiteren. Vastgoedfinancieringen worden ook nu nog afgewezen als de ondernemer niet capabel geacht wordt.

Financiële positie van de kredietnemer

De financiële positie is het allerbelangrijkste aspect bij het regelen van een vastgoedfinanciering. Het gaat de bank erom dat u in staat bent en blijft, te kunnen voldoen aan de financieringsverplichtingen (rente en aflossingen) van de vastgoedfinanciering. De mate waarin u in staat bent uw financieringslasten te betalen, worden volledig in beeld gebracht. Uw huidige financiële positie wordt in beeld gebracht in combinatie met de verwachte financiële positie.

De bank maakt een risicoanalyse om in te schatten in hoeverre u in staat bent de financieringslasten te betalen en eventueel tegenslagen te ondervangen, uw financiële remweg. Het doel van een bank is ook tegen zo min mogelijke risico’s vastgoedfinancieringen beschikbaar stellen. De bank investeert in u als klant en wil er zo zeker mogelijk van zijn dat de financieringslasten voldaan worden.

Vermogen van de kredietnemer of eigenaar

De bank beoordeelt de vermogenspositie, maar waarom eigenlijk? Laten we daarom eerst even stil staan bij de definitie van vermogen. Wat is nu vermogen? Vermogen is de waarde van alle bezittingen vermindert met de waarde van alle schulden. Het bezitten van vermogen kan fungeren als financiële remweg. Bij mindere tijden kan vermogen te gelde worden gemaakt of aangewend worden als zekerheid ter overbrugging van financieel mindere tijden.

Banken drukken het vermogen uit in een solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio wordt berekend door alle bezittingen te delen door het eigen vermogen. Banken gaan verschillend om met de hoogte van de solvabiliteitsratio. De één wijst een financiering af als er onvoldoende vermogen is, de ander acht het acceptabel als de betaalbaarheid van de financieringslasten voldoende is.

Wat voor een (type) zekerheid wordt er aangeboden voor de bank?

De vastgoedfinanciering wordt aangewend voor een commercieel vastgoed / verhuurt vastgoed / beleggingspand. De bank beoordeelt dan ook altijd het type vastgoed waar een vastgoedfinanciering voor beschikbaar gesteld moet worden. De courantheid, de locatie, de verhuurbaarheid, huidige huurders maar ook het type vastgoed staan hierin centraal. Zo worden onder andere “rode horeca” objecten niet gefinancierd.

De waarde van het object is leidend in de hoogte van de te verstrekken vastgoedfinanciering. Veelal moet u als klant een taxatierapport aanleveren bij het aanvragen van een vastgoedfinanciering. Sommige banken hebben een eigen taxatieafdeling die het object beoordelen. De hoogte van de vastgoedfinanciering hangt af van de getaxeerde waarden in verhuurde staat en het type vastgoed. De bank beoordeelt de hoogte van de vastgoedfinanciering en de waarde van het object, de zogeheten loan to value.

Wat kan 123vastgoedfinanciering voor u betekenen?

Het regelen van een vastgoedfinanciering is erg belangrijk en de financiële belangen zijn groot. De vastgoedfinanciering is de sleutel tot aankoop van het vastgoed en het toekomstige rendement. Waarom moet u bij een dergelijke belangrijke beslissing vertrouwen op die ene financiële instelling? Hoe kunt u nu toetsen of u de beste koop heeft?

123vastgoedfinanciering kan u ondersteunen in het beoordelen van uw vastgoedfinancieringsaanvraag en de mogelijke alternatieven. 123Vastgoedfinanciering beschikt over een uitgebreid netwerk aan geldverstrekkers. Wij staan direct in contact met al deze geldverstrekkers. Zo kunnen wij op een snelle en adequate manier handelen en kijken welke bank het beste bij u past.

Neem contact op

Wilt u meer weten over 123Vastgoedfinanciering? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over de beoordelingscriteria van een vastgoedfinanciering? Neemt u dan contact op met onze specialisten voor een toelichting.