Hoe werkt het woningwaarderingsstelsel en wat houdt het in? 123vastgoedfinanciering heeft voor u alle ins en outs uiteengezet zodat u als vastgoedbelegger weet waar u rekening mee moet houden.

Het woningwaarderingsstelsel is een puntensysteem die de kwaliteit van de huurwoning in punten weergeeft. Het woningwaarderingsstelsel wordt ook wel het puntensysteem genoemd.

Elk onderdeel van de woning wordt gewaardeerd, onder andere het oppervlak, de woonvoorzieningen, energielabel, woonomgeving en de sanitaire voorzieningen.  Voor zelfstandige en onzelfstandige woningen zijn er verschillende stelsels. De buurt en omgeving kunnen bijvoorbeeld resulteren in extra punten als de woning is gelegen in een gewilde wijk. De puntentelling is opgenomen in Bijlage I van het besluit huurprijzen woonruimte, zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0003237/2016-07-01

Elke waardering levert punten op. Het aantal punten dat een woning oplevert volgens het woningwaarderingsstelsel is gekoppeld aan een maximale huur. Deze wordt elk jaar vastgesteld. De punten en de gekoppelde maximale huurprijzen zijn vastgelegd in tabellen, zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0015386/2016-07-01#BijlageI

Het gebruik van het woningwaarderingsstelsel is erop gericht een redelijke huurprijs te bepalen. De huurcommissie maakt ook gebruik van het woningwaarderingsstelsel bij geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs. Huurders kunnen met de huurprijscheck van de huurcommissie de punten en de maximale huurprijs zelf berekenen. Zie hiervoor https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/

Meer informatie over het woningwaarderingsstelsel/puntensysteem vindt u in de kennisbank bij “De liberalisatiegrens en de verhuurdersheffing”.

Neem contact op

Wilt u meer weten over 123Vastgoedfinanciering? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op.