Grote uitdagingen op gemeentelijke vastgoedportefeuilles

21/07

Op de gemeentelijke vastgoedportefeuilles komen grote uitdagingen af. Denk hierbij aan het versneld verduurzamen van de gemeentelijke portefeuille, de impact van de technologische ontwikkelingen en de steeds strategischer rol die gemeenten willen innemen bij het sturen op hun vastgoed. Veel gemeentelijke vastgoedafdelingen hebben ondertussen hun basis op orde en willen de volgende stap maken. Belangrijk hierbij is dat de organisatie wendbaar kan inspelen op de ontwikkelingen.

Verduurzamen van de portefeuille

Op nummer één van uitdagingen staat het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Effectief verduurzamen van de vastgoedportefeuille is gezien de vele betrokken disciplines en stakeholders erg complex. Daarbij is het zaak het hoofd koel te houden en de opgave logisch te structureren vanuit inzicht in de samenhangende ‘flows’ van investeringen, vastgoedexploitatie en energiestromen en gebruik te maken van effectieve samenwerking met de markt.

Oog voor technologische innovaties

De technologische ontwikkelingen met impact op vastgoed gaan razendsnel. 3D-printing, de opkomst van autonome voertuigen, de toepassingen van Big Data en een toename van de vraag om flexibele gebruiksvormen van vastgoed zijn slechts enkele voorbeelden. Het gaat er om dat een vastgoedmanager op het moment van investeren bewust de afweging maakt welke innovaties een plek te geven en welke nog onvoldoende ontwikkeld of simpelweg niet relevant zijn voor de eigen portefeuille.

Strategische rolneming gemeenten

Vastgoedsturing valt onder het proces dat de primaire maatschappelijke doelen en initiatieven ondersteunt. Gemeenten onderzoeken de mate waarin zij processen kunnen outsourcen, van het operationeel beheer tot vergaande prestatiecontracten op het onderhoud. Het vraagt het kijken door een strategische bril om op de voor de eigen gemeente meest effectieve en efficiënte rolneming uit te komen.

Strategische portefeuillesturing

Strategische portefeuillesturing is simpelweg het sturen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de vastgoedportefeuille. Gemeenten bereiken strategische portefeuillesturing door een combinatie van inhoudelijke én organisatorische groei. Inhoudelijke groei achtereenvolgens van het niveau ‘Informatie op orde’ naar ‘financieel manager’, ‘matchmaker van vastgoedvraag en -aanbod’ tot ‘regisseur’. Wil je meer informatie over dit onderwerp? 123Vastgoedfinanciering staat voor je klaar.

Ben je goed geholpen?

Wat fijn om te horen dat je tevreden bent! Wat jammer dat je ontevreden bent!

Schrijf je nu in!